Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Ngày đăng:

    * Đảm bảo chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và tuân theo quy định pháp luật

     * Cung cấp hoá đơn cho khách hàng khi có yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi giao hàng thành công

     * Chịu trách nhiệm bảo hành, đổi mới sản phẩm cho khách hàng khi có lỗi xảy ra.

    * Chịu trách nhiệm đăng kí các chương trình khuyến mãi với Bộ Công Thương