Quy định đổi trả

Quy định đổi trả

Ngày đăng:

    Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho quý khách, chính sách đổi trả hàng như sau :

    * Tất cả sản phẩm cung cấp mới 100%. Quý khách kiểm tra khi nhận hàng

    * Hàng hóa được đổi-trả trong thời gian 03 ngày . Không tính thêm phí phát sinh

    * Phải đảm bảo hàng hóa vẫn mới 100% như điều kiện giao hàng ban đầu