Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

Ngày đăng:

    - Miễn phí giao hàng cho các đơn hàng trên 300.000 đồng trong vòng bán kính 2 km

    - Các đơn hàng nhỏ hơn 300.000 đồng và quãng đường trên 2 km được tính phí theo thực tế gửi của các đơn vị vận chuyển